Kamis, 04 Februari 2010

RAHASIA DIBALIK BENCANA

1. GEMPA TASIK PUKUL 15 : 04 (AL QUR’AN SURAT KE 15, AL HIJR AYAT 4)

Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

2. GEMPA PADANG PUKUL 17 : 16 (AL QUR’AN SURAT KE 17, AL ISRAA’ AYAT 16)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

3. GEMPA SUSULAN PADANG PUKUL 17 : 58 (AL QUR’AN SURAT KE 17, AL ISRAA’ AYAT 58)

Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh).

4. GEMPA JAMBI PUKUL 08 : 52 (AL QUR’AN SURAT KE 8, AL ANFAAL AYAT 52)

(Keadaan mereka) serupa dengan Keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. mereka mengingkari ayat-ayat Allah, Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Amat keras siksaan-Nya.

5. GEMPA PAPUA PUKUL 21 : 11 (AL QUR’AN SURAT KE 21, AL ANBIYAA’ AYAT 11)

Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar